Algemeen

Cabobel Resort Group SA is erg begaan met uw privacy en neemt de wettelijke verantwoordelijkheden omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens heel ernstig. We vertellen je hier graag welke gegevens we precies nodig hebben, waarom we die nodig hebben en hoe we ze verzamelen. Indien je de door jou gewenste informatie hier niet kan terugvinden, aarzel dan niet om het ons te vragen via sales@caboverde-resorts.com.

Wie zijn we?

Cabobel Resort Group SA, met hoofdzetel te 1312 – 2110 Mindelo – São Vicente – CABO VERDE in deze privacy policy ook “wij” of “ons” genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De begrippen “verwerking” en “persoonsgegevens” worden beide ruim geïnterpreteerd.

Begrippen

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres. De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

Toepassingsgebied

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen via al onze websites, op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.


Persoonsgegevens

Wanneer ‘verzamelen’ we persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw gegevens wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een contactopname via de website bij vragen of interesse in onze producten of diensten, een inschrijving op onze nieuwsbrief of voor één van de door ons georganiseerde evenementen, een deelname aan een wedstrijd, een sollicitatie, …

Waarom houden we gegevens bij?

 1. Om jou te informeren
  Je op de hoogte stellen van interessant nieuws, je een betere service of meer relevante productaanbiedingen bezorgen, maakt deel uit van ons dienstenpakket en de service die we jou willen bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we inzage nodig in jouw voorkeuren en interesses.
 2. Marketingdoeleinden
  Door bij te houden van waar je komt alvorens onze website te bezoeken, wat je leest tijdens jouw websitebezoek en waarvoor je informatie aanvraagt, krijgen we een beter inzicht in wat jou echt interesseert. Hierdoor kunnen we jou later via verschillende advertentiekanalen aanspreken met relevante producten en diensten.
 3. Statistische doeleinden
  Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, zodat we ons aanbod en onze diensten beter kunnen afstellen op wat jij verwacht. Zie ook het onderdeel “Cookies” later in deze privacy policy.

Welke gegevens houden we bij?

We verwerken gegevens die we van jou persoonlijk hebben verkregen. Dit kan telefonisch zijn, via een online invulformulier, een email
of gedurende een persoonlijk gesprek in één van onze kantoren. Het gaat dan hoofdzakelijk over gegevens als:

 • Jouw naam
 • Jouw emailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw adres

Indien we bovenstaande gegevens willen aanwenden voor het uitsturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven (zowel digitaal als per
post) vragen we steeds jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.
Daarnaast houden we ook persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons afsloot
of indien we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Het gaat dan onder meer over gegevens
als:

 • Jouw rijksregisternummer (voor het afsluiten van een contract)
 • Jouw financiële – of betalingsgegevens (het gaat hier voornamelijk over bankgegevens, in bepaalde gevallen kan het ook gaan
  over informatie omtrent leningen, hypotheken en kredieten)
 • Jouw professionele gegevens (functie, de sector waarin je actief bent)
  Met het oog op het continu verbeteren van onze dienstverlening en communicatie, houden we ook analytische gegevens bij over
  jouw surfgedrag. Deze zijn steeds anoniem en dienen enkel om onze website beter te laten functioneren en de prestaties te
  verbeteren. Voorbeelden van zulke analytische gegevens zijn:
 • welke pagina’s je bekijkt,
 • waar je op klikt,
 • wanneer je onze website bezoekt,
 • via welke browser je op onze website surft

We beroepen ons hierbij op het gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening steeds te evalueren en te verbeteren.
Indien je solliciteert bij ons, verwerken we ook gegevens over jouw werkervaring en opleidingsniveau.
In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens ook verrijkt worden met gegevens die publiekelijk en openbaar beschikbaar zijn of met
gegevens die we verkrijgen van derden waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afsloten. Je kan je hier uiteraard
steeds tegen verzetten door te mailen naar sales@cabo-bel.com.

Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

We blijven je contacteren tot je jouw toestemming hiervoor intrekt en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

Met wie wordt de data gedeeld en waarom?

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, je daarin toestemt, wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden of indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van beslissingen van rechtbanken.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).


Cookies

Onze websites en mobiele applicaties maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Ze hebben als doel om de surfervaring op onze website te optimaliseren. Cookies kunnen jou herkennen indien je via hetzelfde toestel, via dezelfde browser onze website bezoekt. Op die manier kunnen wij de gebruikservaring voor jou personaliseren.

Hoe lang blijven cookies bestaan?

Tijdelijke cookies, ook wel sessie cookies genoemd, worden opgeslagen op het moment dat je de websitebezoek en opnieuw verwijderd als je de website verlaat.
Permanenten cookies blijven op je computer, tablet of ander mobiel apparaat opgeslagen, ook nadat je de website hebt verlaten. Deze worden in principe niet automatisch verwijderd, je kan dit wel altijd zelf doen. Hieronder een overzicht hoe je dit doet dit in de meest gebruikte browsers:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera

Bovendien vragen wij jou steeds -op het moment dat je onze website betreed- welke cookies gebruikt mogen worden en welke niet.

Soorten cookies

We onderscheiden

 • Noodzakelijke cookies
 • Functionele cookies
 • Statistische cookies
 • Advertentiecookies
 • Social media cookies

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die absoluut onmisbaar zijn voor de werking van de website of mobiele applicatie. Hieronder worden volgende standaard functionaliteiten verstaan: de winkelwagen, de inlogmogelijkheden, het navigeren tussen pagina’s en het invullen van formulieren. Indien deze cookies uitgeschakeld worden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de websites niet naar behoren werken of zelfs helemaal niet.

Functionele cookies
Cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur bijhouden. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren.

Analytische cookies
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hieruit leren wij hoe we onze website kunnen verbeteren en beter afstellen op de wensen van de bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden nooit gebruikt voor individuele analyses, ze worden enkel gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

Advertentiecookies
Cookies die je surfgedrag volgen en ons toelaat te herkennen wat jou interesseert en wat niet. Op die manier zijn wij in staat een gebruikersprofiel in te stellen en kunnen we ervoor zorgen dat jij enkel advertenties krijgt die bij jouw persoonlijke interessevelden aansluiten. Je kan die gepersonaliseerde advertenties op onze website ontvangen, maar ook op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt (remarketing).

Social media cookies
We gebruiken op onze websites verschillende integraties met sociale netwerken (o.a. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Dit voornamelijk om het jou eenvoudig te maken om de content op onze website te delen op sociale media. Die derden kunnen op hun beurt ook cookies plaatsen op onze website om gegevens te verzamelen. Voor het cookiebeleid van deze partijen verwijzen wij graag naar de privacy verklaringen op hun respectievelijke websites. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe andere partijen met gegevens omgaan.

Naast eigen cookies en cookies van sociale media, kan je ook cookies van andere derden terugvinden op onze websites. Dit zijn cookies van partijen waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. De cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten (zo kunnen cookies gebruikt worden om partners te belonen voor hun bewezen diensten of voor remarketing doeleinden waarbij we jou gepersonaliseerde advertenties tonen op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken.
Je kan steeds bij ons opvragen over welke partijen dit gaat om vervolgens zelf hun cookiebeleid door te nemen.

OptinMonster

Statistieken

Gebruik

We gebruiken OptinMonster voor mailing list subscriptions. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Aantal bezoeken opslaan
Naam
Expiratie
11 jaren
Functie
Laatste bezoek opslaan
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van bezoekduur

Wistia

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Wistia voor video display. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wistia Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien

Pinterest

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Pinterest voor display of recent social posts and/or social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Pinterest Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
1 dag
Functie

WPForms

Voorkeuren

Gebruik

We gebruiken WPForms voor webforms. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Voorkeuren

Naam
Expiratie
11 jaren
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID

Google Analytics

Statistieken, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistics. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Provide technical monitoring

Divi (Elegant Themes)

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Divi (Elegant Themes) voor website design. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie consent management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor locale management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
et-cloud.fallbackViewMode
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
omFoldersClosed
Expiratie
Functie
Naam
omFoldersSeen
Expiratie
Functie
Naam
omLastSeen
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
omRulesetData
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
omFoldersOptin
Expiratie
Functie
Naam
zapier.visitor_id
Expiratie
Functie
Naam
omWpApi
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
sb_utm_source
Expiratie
Functie
Naam
ln_or
Expiratie
Functie
Naam
omScrollHeight
Expiratie
Functie
Naam
is_eu
Expiratie
Functie
Naam
_derived_epik
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_au
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
_omappvs
Expiratie
Functie
Naam
WP_PREFERENCES_USER_1
Expiratie
Functie
Naam
omSuccess-gmmtbxlclrocop3qbcsb
Expiratie
Functie
Naam
omSuccess-yom1rzrilo1lnsxerqgp
Expiratie
Functie
Naam
omSuccessCookie
Expiratie
Functie
Naam
sb_utm_campaign
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_aw
Expiratie
Functie
Naam
_gac_UA-160833272-1
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.ea36
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.ea36.expires
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl2_post2.expires
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl2_post2
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.ea36.expires
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2.expires
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.ea36
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2
Expiratie
Functie
Naam
omSuccess-mgjrqbomhcgdrxbmyxbe
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.4209
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.4209.expires
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.4209.expires
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.4209
Expiratie
Functie
Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
long_tasks_event_log
Expiratie
Functie
Naam
long_tasks_span_log
Expiratie
Functie
Naam
events_data
Expiratie
Functie
Naam
li_adsId
Expiratie
Functie

Wijzigingen

Deze cookiepolicy is onderhevig aan wijzigingen. De meest recente versie is steeds op onze website terug te vinden.


Rechten en plichten

Je hebt te allen tijde het recht

 • op inzage en toegang tot jouw gegevens
 • op een kopie (in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm), verbetering, verwijdering en beperking van jouw gegevens
 • op bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling
 • op het intrekken van toestemming (bijvoorbeeld om jou nog te contacteren)
 • op overdraagbaarheid

Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds mailen naar Gegevensbeschermingsautoriteit

Wij verplichten ons ertoe jou zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk gepleegd wordt op de beveiliging van persoonsgegevens en zich hierdoor een datalek voordoet.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.
Alle wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.