Allmänt

Cabobel Resort Group SA lägger stor vikt vid att skydda din integritet och tar sitt rättsliga ansvar att skydda dina personuppgifter på största allvar.Här skulle vi vilja upplysa dig om exakt vilka uppgifter vi behöver, varför vi behöver dem och hur vi samlar in dem.Om du inte kan hitta önskad information här får du gärna kontakta oss på sales@cabo-bel.com.

Vilka vi är

Cabobel Resort Group SA, med officiell adress 1312 – 2110 Mindelo – São Vicente – KAP VERDE, i denna integritetspolicy även kallad ”vi” eller ”oss”, ansvarar för att behandla dina personuppgifter.
Begreppen ”behandling” och ”personuppgifter” ska båda tolkas i vid bemärkelse.

Terminologi

”Personuppgifter” ska förstås som att det avser all den information vi kan koppla till en enskild person, antingen direkt eller indirekt. Här avses ofta uppenbara uppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, men även uppgifter som din ip-adress.
Begreppet ”behandling” omfattar många olika åtgärder som kan utföras med eller utan hjälp av automatiserade digitala processer. ”Behandling” ska därför förstås som att det inbegriper insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, ändring, begärande, läsning, användning, spridning eller tillgängliggörande (på vilket sätt som helst), sammanställning, sammanförande, arkivering, borttagning eller slutgiltig radering av uppgifter.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter vi samlar in från dig genom alla våra webbplatser, aktiviteter som är förknippade med detta eller (kommersiella) relationer som härrör från dessa uppgifter eller som upprätthålls genom att uppgifterna används.


Personuppgifter

När kan vi komma att ”samla in” personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du kontaktar oss, till exempel när du kontaktar oss via webbplatsen för att ställa eventuella frågor du har eller uttrycka intresse för våra produkter eller tjänster, när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till något av de evenemang vi anordnar, deltar i en tävling, söker en tjänst osv.

Varför lagrar vi dina uppgifter?

 1. För att hålla dig underrättad
  Att informera dig om intressanta nyheter och tillhandahålla en bättre tjänst eller mer relevanta produkterbjudanden är en del av det tjänstepaket vi vill erbjuda dig. Vi behöver därför förstå vilka dina preferenser och intressen är.
 2. Marknadsföringsändamål
  Genom att se vilken webbplats du var på innan du besökte vår, vad du läste under ditt besök på webbplatsen och vilken information du begär, kan vi få bättre förståelse för vad som verkligen intresserar dig. Detta gör det möjligt för oss att senare kontakta dig med relevanta produkter och tjänster genom olika annonseringskanaler.
 3. Statistiska ändamål
  Vi använder även dina uppgifter för statistiska ändamål i syfte att anpassa vårt utbud och våra tjänster så att de bättre motsvarar dina förväntningar. Se även avsnittet ”Cookies” nedan i denna integritetspolicy.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi behandlar uppgifter som vi har erhållit från dig personligen. Du kan ha gett oss informationen per telefon, på ett onlineformulär, via e-post eller under ett personligt samtal på ett av våra kontor. Här avses huvudsakligen uppgifter såsom

 • ditt namn
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer
 • din adress.

Om vi vill använda ovannämnda uppgifter för att skicka anpassade nyhetsbrev (digitalt eller per post), ber vi alltid om ditt uttryckliga samtycke.
Vidare lagrar vi även personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal du har ingått med oss eller om vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Här inbegrips uppgifter såsom

 • ditt personnummer (för att ingå ett avtal)
 • dina ekonomiska uppgifter eller betalningsuppgifter (här avses huvudsakligen bankuppgifter, och i vissa fall kan även information om lån, hypotekslån och kredit avses)
 • dina yrkesuppgifter (befattning, i vilken bransch du arbetar).
  I syfte att fortlöpande förbättra våra tjänster och vår kommunikation lagrar vi även analysdata om ditt surfbeteende. De är alltid anonyma och används enbart för att förbättra vår webbplats funktion och prestanda. Exempel på sådana analysdata är
 • vilka sidor du tittar på
 • vad du klickar på
 • när du besöker vår webbplats
 • vilken webbläsare du använder för att besöka vår webbplats.

Vi åberopar här det berättigade intresset av att ständigt utvärdera och förbättra våra tjänster.
Om du söker en tjänst hos oss behandlar vi även uppgifterna om din arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå.
I vissa fall kan dina uppgifter även utökas med information som är allmänt och öppet tillgänglig eller med uppgifter vi erhåller från tredje parter med vilka vi har undertecknat ett samarbetsavtal. Naturligtvis kan du alltid invända mot detta genom att skicka ett e-postmeddelande till sales@cabo-bel.com.

.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi kommer att fortsätta att kontakta dig tills du återkallar ditt godkännande, och vi kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna har behandlats.

Med vem delas uppgifterna och varför?

Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till tredje parter (inklusive statliga organ) om vi är rättsligt förpliktade att göra det, om du samtycker till att vi gör det, när det är nödvändigt för att uppnå ett av våra förutnämnda mål eller om vi är förpliktigade att göra det på grundval av domstolsbeslut.

Hur skyddas dina uppgifter?

Dataskyddet är synnerligen viktigt för oss, och vi kommer att vidta nödvändiga fysiska åtgärder samt lämpliga tekniska och organisatoriska (försiktighets)åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och varje form av olämplig behandling.
Om vi arbetar med tredje parter eller uppdrar åt tredje parter att behandla uppgifter, kommer vi alltid att underteckna ett avtal med parten, så att även parten förbinder sig att agera i enlighet med villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi begränsar tillgången till dina uppgifter till de anställda som är strikt nödvändiga för behandlingen av personuppgifter.
Vidare undertecknar vår personal en personalpolicy som förpliktar dem att hantera dina uppgifter med all vederbörlig aktsamhet (inte behandla dem oriktigt, inte sälja dem, inte ta bort dem, såvida det inte har begärts att de ska göra det, samt att undvika alla andra former av olämplig behandling av dina personuppgifter).


Cookies

Våra webbplatser och mobilapplikationer använder vad som kallas ”cookies”. Cookies är små data- eller textfiler som installeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats eller använder en (mobil)applikation. Deras syfte är att optimera surfupplevelsen på vår webbplats. Cookies kan känna igen dig om du besöker vår webbplats från samma enhet och använder samma webbläsare. Det gör det möjligt för oss att anpassa din användarupplevelse.

Hur länge sparas cookies?

Tillfälliga cookies, även kallade sessionscookies, lagras när du besöker webbplatsen och tas bort igen när du lämnar webbplatsen.
Beständiga cookies förblir lagrade på din dator, surfplatta eller annat slags mobila enhet även sedan du lämnat webbplatsen. I teorin tas de inte bort automatiskt, men du kan ta bort dem själv. Nedan är en sammanfattning av hur du gör detta i de vanligaste webbläsarna:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera

Vidare frågar vi dig alltid vilka cookies vi får och inte får lagra när du besöker vår webbplats.

Typer av cookies

Vi skiljer mellan

 • nödvändiga cookies
 • funktionscookies
 • statistikcookies
 • annonscookies
 • cookies för sociala medier

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är absolut nödvändiga för webbplatsens eller mobilapplikationens funktion. Detta ska förstås som att det inbegriper följande standardfunktioner: kundvagn, inloggningsalternativ, sidnavigering och ifyllande av formulär. Om dessa cookies inaktiveras är det möjligt att vissa av webbplatsernas funktioner inte kommer att fungera riktigt eller till och med inte alls.

Funktionscookies
Dessa cookies gör det lättare och smidigare att använda webbplatsen och ser till att du får en mer anpassad surfupplevelse. Till exempel är det dessa cookies som kommer ihåg dina språkinställningar. Du kan inte identifieras som individ av dessa cookies.

Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats. Med hjälp av dem lär vi oss hur vi kan förbättra vår webbplats och anpassa den bättre till besökarnas önskemål. Informationen är anonym och används aldrig för individuella analyser, utan enbart för att skapa och analysera webbstatistik på en övergripande nivå.

Annonscookies
Cookies som följer ditt surfbeteende och gör det möjligt för oss att förstå vad som intresserar dig och inte. Detta gör det möjligt för oss att fastställa en användarprofil och se till att du enbart får annonser som motsvarar dina personliga intresseområden. Du kan få de anpassade annonserna på vår webbplats, men även på externa webbplatser sedan du lämnat vår webbplats (så kallad remarketing).

Cookies för sociala medier
Vi använder flera integreringar med sociala medienätverk på våra webbplatser (inklusive Facebook, Twitter, LinkedIn etc.). Det gör vi huvudsakligen för att göra det lättare för dig att dela vår webbplats innehåll i sociala medier. Dessa tredje parter kan i sin tur placera cookies på vår webbplats för att samla in uppgifter. Se integritetsmeddelandena på dessa parters webbplatser för att läsa om deras cookiepolicyer. Vi ansvarar inte för hur andra parter hanterar uppgifter.


Utöver våra egna cookies och cookies för sociala medier kan du även hitta andra tredjepartscookies på våra webbplatser. Dessa cookies tillhör parter med vilka vi har ett samarbetsavtal. Dessa cookies är nödvändiga för att fullgöra det avtal vi har ingått med dem (till exempel kan cookies användas för att belöna parter för tjänster som tillhandahållits eller för ”remarketing”-ändamål, vilket innebär att vi visar dig anpassade annonser på externa webbplatser sedan du lämnat vår webbplats). Vi ansvarar inte för hur dessa parter behandlar personuppgifter. Du kan alltid fråga oss vilka dessa parter är så att du kan gå igenom deras cookiepolicy själv

Ändringar

Denna cookiepolicy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.


Rättigheter och skyldigheter

Du har alltid rätt att

 • se och få tillgång till en kopia av dina uppgifter
 • (i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format), för att rätta, radera och begränsa dina uppgifter
 • invända mot automatiserade beslut och profilering
 • återkalla ditt samtycke (till exempel till att kontakta dig i framtiden)
 • överföra dina uppgifter.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsmyndigheten

Vi kommer snarast möjligt att underrätta dig om en överträdelse som påverkar personuppgifternas säkerhet och som leder till att uppgifter läcker ut.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ensidiga ändringar eller anpassningar av detta integritetsmeddelande. Den senaste versionen finns dock alltid på vår webbplats.

Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.